"Daha Fazla Demokrasi" Tiyatrosu! Tuesday, 8 May 2018

Geçen gece yarısı karambolden kurulan turuncu ittifakın ideolojik vizyonu "Daha fazla demokrasi!.."

Siyasi misyonu ise: "Erdoğan'ın gitmesi…"

Sonra da işlerine gelirse parlamenter sistemi geri getirecekler!..

Ondan sonra ne olacağına dair en ufak bir emare yok!..

Aslında var; çünkü biz bu "daha fazla demokrasi" filmini 200 yıldır görüyoruz.

Sırp, Yunan, Bulgar ve Ermeni isyanlarından sonra her seferinde İngiliz-Fransız-Rus elçileri Bab-ı Ali'ye gelir: "Daha fazla demokrasi!" der geri giderdi.

Vereni İngiltere abâd eder; vermeyeni Fransa bir yolunu bulup devirirdi.

Olmadı Rusya savaş çıkarır, Yunanistan'ı kendi eliyle alıp giderdi.

8 Milyon km2'den, 800 bine böyle düştük.

Şimdi de sırada "Kürdistan" var.

Hikaye yine aynı: "Daha fazla demokrasi!.."

Onlar bunu bizim külahımıza anlatsınlar!

***

 

SAFLAR 15 TEMMUZ'DA AYRIŞTI!

 

Aslında bugünkü ittifaklar, 15 Temmuz 2016 gecesi kuruldu!

15 Temmuz'a herkes müktesebatı kadar baktı, nasibi kadar gördü.

Kimisi kendisini çok uyanık sandı. Anlatılanlara inanmadı.

Kimisi işine gelmediği için gerçeği anlamadı.

Aslında 24 Hazirandaki oyların rengi, 15 Temmuz gecesi boyandı.

"İdrak ve şuur sahipleri" bir tarafta, "umurumda değil; ben işime bakarım" diyenler öbür tarafta toplandı.

Bir toplum düşünün…

600 yıl saltanatla ve Sünni İslam şeriatıyla yönetiliyor.

Sonra bir inkılap yaşanıyor ve Laik Cumhuriyet kuruluyor.

İnkılap, üç tehlikeyle karşı karşıya kalıyor:

a) Bunlardan biri, İngilizlerin ayarttığı Şeyh Sait ve aşiretleri…

b) İkincisi, Meşrutiyet anayasasına yemin etmiş Masonlar...

c) Üçüncüsü de İslam Şeriatını geri getirmek isteyen cemaatler ve tarikatlar…

İnkılap kadroları, 1925'te birincilerden, 1926'da ikincilerden 1930'da üçüncülerden bir şekilde kurtuluyor.

Şeyh Sait isyanını bastırıyor.

İzmir Suikastı davasında İttihatçılar "babamın oğlu" demeyip yargılanıyor.

Menemen olayından sonra "mürteci"ler ibret-i âlem için sallandırılıyor.

Derken doğuda bir adam çıkıyor; son Darü'l- Hikmeti'l- İslamiye azası Said-i Nursi…

Talebe, şakirt topluyor etrafına… Ağzı güzel laf yapıyor. Vaazlar,  sohbetler yazıya dökülüyor. Risaleler külliyat oluyor; elden ele dolaşıyor.

Medrese değil, sıbyan mektebi görmemiş adamlar, anlatım gücünün zirvesindeki 19. yüzyıl Osmanlıcasının büyüsüne kapılıp bu medreselinin etrafında toplanıyor.

Biraz bir şeyler öğrenince de "Yazıcılar, Okuyucular, Yeni Asyacılar, Fethullahçılar…" gibi kollara ayrılıyorlar.

Hedef, 1909'da yarım kalan işi tamamlamak, 1923'te kurulan Cumhuriyeti yıkmak, 1930'ların intikamını almak!..

İngilizler, Amerikalılar, Siyonistler de duruma uzaktan bakıyorlar.

Laik Cumhuriyete karşı başarılı bir karşı devrim yapabilmek için "İslamcılığın" en geniş tabanlı ideoloji olduğunu fark ediyorlar.

***

 

15 TEMMUZ'UN KISA TARİHİ

 

Soğuk savaş bitene kadar Türkiye'nin kendi iç dinamikleri doğrultusunda SSCB ve Komünizmle mücadele reflekslerini korumasından hoşnut olan ABD, Türkiye'nin "yeni dünya düzeni"ne göre "biraz fazla büyük" olduğu kanaatine varıyor.

Üstelik Başkan Wilson'un 1919'da "Self Determinasyon" ilkesi üzerinden Kürtlere verilmiş bir sözü bulunuyor.

Sonunda ABD, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş yıllarındaki dinamik muhalif unsurları birleştirerek "Ankara'yı vurma" kararı alıyor.

Ele alınabilecek unsurlar özenle araştırılıyor…

1925'teki Kürtçülerin,

1926'daki Dönmelerin ve Masonların,

1930'daki İslamcıların yeni versiyonları bulunuyor.

1915'te tehcir edilen Ermenilerin Kriptoları bile ortaya çıkıyor.

İşte 15 Temmuz'da son sahnesi oynanan ihanet süreci böyle gelişiyor.

 

***

 

VE ABD'NİN ORTA OYUNCULARI!

 

 Şimdi ister 15 Temmuz'a zamanı saptırılarak başarısızlığa mahkûm edilmiş bir FETÖ intihar saldırısı olarak görünüz.

İster başarılı bir Özel Harp taktiği olduğunu söyleyiniz.

İsterseniz AKP'nin, içindeki bunca güvenilmez unsura rağmen o tarihte bütün bu işleri kendi başına yapabileceği bir "tiyatro" olarak niteleyiniz!

Şimdi cevap vermeniz gereken bir soru vardır:

Hangi taraftasınız?"

Lafı uzatmaya hiç gerek yok.

Bugün AKP-MHP-BBP bir tarafta…

CHP, HDP, SP ve İP bir taraftadır.

24 Haziran seçimleri bu ikisinin arasındadır.

İki tarafın da yol arkadaşları, dış politik angajmanları ve ideolojik sınırları vardır.

Bu taraftaki "Cumhur İttifakı"nın MHP'nin ideolojik hassasiyetini göz ardı etmesi mümkün değildir.

Karşı taraftaki "Daha Fazla Demokrasi" ittifakının başarısı ise HDP'nin vesayeti altındadır.

Bu ittifaklar, 100 yıllık bir hesaplaşmayı anlatmaktadır.

Devlet Bey'in "milli ve yerli" cepheyi tesis eden dokunuşları, son yüz yılı doğru okumasının sonucudur.

CHP-HDP-İP-SP ve DP'nin oluşturduğu "beş benzemez" cephesi ise "daha fazla demokrasi tiyatrosu"nun orta oyuncularıdır! 

Şükrü Alnıaçık